Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
authors:š:škerović_slobodan [2008-09-13 22:18]
127.0.0.1 external edit
authors:š:škerović_slobodan [2010-06-22 21:59] (current)
borut Page initialisation
Line 5: Line 5:
  
   * [[google>​Slobodan Škerović|Slobodan Škerović]]   * [[google>​Slobodan Škerović|Slobodan Škerović]]
-  * [[wp>​Slobodan Škerović|Slobodan Škerović]]+  * [[http://​sr.wikipedia.org/​sr/​Слободан_Шкеровић||W|Слободан Шкеровић]] 
 +  * [[http://​www.rastko.rs/​knjizevnost/​signalizam/​delo/​11632|Слободан Шкеровић – основна биобиблиографија]] 
 +  * [[http://​skerovicpoetry.blogspot.com/​|Author'​s home page]]
  
-===== Texts ===== 
  
 +===== Poetry =====
  
-==== Poetry ====+  * [[http://​www.rastko.rs/​knjizevnost/​signalizam/​delo/​11182|Индиго]] (збирка песама) 
 +  * [[http://​www.rastko.rs/​knjizevnost/​signalizam/​delo/​11183|Крома]] ([[http://​balkanwriters.com/​broj10/​slobodanskerovic10.htm|Kroma]],​ [[http://​www.rastko.rs/​knjizevnost/​signalizam/​delo/​13252|Chrome]]) 
 +  * [[http://​www.rastko.rs/​knjizevnost/​signalizam/​delo/​11184|Jeta]] 
 +  * [[http://​www.rastko.rs/​knjizevnost/​signalizam/​delo/​11186|Ballad of the one]] 
 +  * [[http://​www.rastko.rs/​knjizevnost/​signalizam/​delo/​11254|Смрт паперја]] 
 +  * [[http://​www.rastko.rs/​knjizevnost/​signalizam/​delo/​13531|Загрљена деца]] ([[http://​www.rastko.rs/​knjizevnost/​signalizam/​delo/​13532|Hugging children]]) 
 +  * [[http://​www.rastko.rs/​cms/​files/​books/​4753f3fd658da|Звездани премет]] 
 +  * [[http://​www.rastko.rs/​cms/​files/​books/​473318a3e1d27|Буди се, Будни]] 
 +  * [[http://​www.rastko.rs/​knjizevnost/​signalizam/​delo/​11202|Emotional Poems]] 
 +  * [[http://​www.rastko.rs/​knjizevnost/​signalizam/​delo/​11204|Albrecht]] 
 +  * [[http://​www.rastko.rs/​knjizevnost/​signalizam/​delo/​11187|Реденик муња]] 
 +  * [[http://​www.rastko.rs/​knjizevnost/​signalizam/​delo/​10604|Јерихон,​ Јерихон]] 
 +  * [[http://​www.rastko.rs/​knjizevnost/​signalizam/​delo/​13265|Nostalgic Crayons]] 
 +  * [[http://​www.rastko.rs/​cms/​files/​books/​4739b249b29e6|snows Montana]] 
 +  * [[http://​www.rastko.rs/​knjizevnost/​signalizam/​delo/​11376|Lightning’s bandoleer]] 
 +  * [[http://​www.rastko.rs/​cms/​files/​books/​473319237876d|The Scaffold of Babylon]]
  
  
-==== Prose ====+===== Prose =====
  
- +  * [[http://​www.rastko.rs/​knjizevnost/​signalizam/​delo/​12880|Увод у сигналистичку критику]] 
-==== Drama ====+  * [[http://​www.rastko.rs/​knjizevnost/​signalizam/​delo/​12350|Ратнички метод и сигнализам]] 
 +  * [[http://​www.rastko.rs/​knjizevnost/​signalizam/​delo/​12175|Телеологија модерне и сигналистичке прозе – Искорак из читања у моћ стварања]] ([[http://​www.rastko.rs/​knjizevnost/​signalizam/​delo/​11602|Teleology of Modern and Signalist prose: Departure from Reading into Creativity]]) 
 +  * [[http://​www.rastko.rs/​knjizevnost/​signalizam/​delo/​11217|Естетика и етика сигнализма]] 
 +  * [[http://​www.rastko.rs/​knjizevnost/​signalizam/​delo/​11207|Демон сигнализма]] ([[http://​www.rastko.rs/​knjizevnost/​signalizam/​delo/​11203|The Demon of Signalism]]) 
 +  * [[http://​www.rastko.rs/​knjizevnost/​signalizam/​delo/​11875|О Интернету,​ Пројекту Растко,​ Енергетском пољу]] ([[http://​www.rastko.rs/​knjizevnost/​signalizam/​delo/​11874|On Internet, Project Rastko, Energy Field]]) 
 +  * [[http://​www.rastko.rs/​cms/​files/​books/​49679bad08335|ШЕСТ ПЕВАЊА ИЗ ПЛАНЕТАРНОГ РОМАНА ]] 
 +  * [[http://​www.rastko.rs/​knjizevnost/​signalizam/​delo/​11635|Стратегија раскринкавања црне магије (Увод у критику постмодернизма)]] 
 +  * [[http://​www.rastko.rs/​knjizevnost/​signalizam/​delo/​11212|Барокна екскурзија у Вавилон]] 
 +  * [[http://​www.rastko.rs/​knjizevnost/​signalizam/​delo/​11214|Сликарство и онтологија]] 
 +  * [[http://​www.rastko.rs/​knjizevnost/​signalizam/​delo/​11216|Спој уметности и друштва – Химера или Борг]] 
 +  * [[http://​www.rastko.rs/​knjizevnost/​signalizam/​delo/​11221|Све боје Арктуруса]] 
 +  * [[http://​www.rastko.rs/​knjizevnost/​signalizam/​delo/​11205|Рат светова:​ Катализа страхова светских поредака]] 
 +  * [[http://​www.rastko.rs/​knjizevnost/​signalizam/​delo/​11206|Терор,​ дрхтање...]] ([[http://​www.rastko.rs/​knjizevnost/​signalizam/​delo/​11198|Terror,​ Trembling...]]) 
 +  * [[http://​www.rastko.rs/​knjizevnost/​signalizam/​delo/​11208|Нада,​ вера, љубав – бодхисатва - песник]] ([[http://​www.rastko.rs/​knjizevnost/​signalizam/​delo/​11201|Hope,​ Faith, Love – Bodhisattva – Poet]]) 
 +  * [[http://​www.rastko.rs/​knjizevnost/​signalizam/​delo/​11209|Егзистенција и уметност Марине Абрамовић]] 
 +  * [[http://​www.rastko.rs/​knjizevnost/​signalizam/​delo/​11286|Оглед о поезији и креативној методи Е. Е. Камингза]] 
 +  * [[http://​www.rastko.rs/​knjizevnost/​signalizam/​delo/​11210|Спасавање од Горгониног погледа]] ([[http://​www.rastko.rs/​knjizevnost/​signalizam/​delo/​11200|Rescued from the Gorgon'​s Gaze]]) 
 +  * [[http://​www.rastko.rs/​knjizevnost/​signalizam/​delo/​11211|О грепцу од црвеног млека и убицама песника]] ([[http://​www.rastko.rs/​knjizevnost/​signalizam/​delo/​11199|About scraped red milk and poet-killers]]) 
 +  * [[http://​www.rastko.rs/​knjizevnost/​signalizam/​delo/​12882|О Мосту, Мостоборцима,​ Мостобранитељима и Мостошовинизму]]
  
  
 ===== Further links ===== ===== Further links =====
  
 +  * [[http://​www.rastko.rs/​knjizevnost/​signalizam/​|ПРОЈЕКАТ РАСТКО:​ Сигнализам]]
 +  * [[http://​www.borut.com/​library/​texts/​skerovic/​index.htm|Slobodan Škerović in Borut'​s Literature Collection]]