Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
authors:ž:župančič_oton [2007-05-26 21:52]
seborut created
authors:ž:župančič_oton [2010-05-26 20:54] (current)
borut Links updated and expanded
Line 1: Line 1:
-Oton Župančič+====== ​Oton Župančič ​====== 
 + 
 + 
 +===== About ===== 
 + 
 +  * [[google>​Oton Župančič|Oton Župančič]] 
 +  * [[http://​sl.wikipedia.org/​wiki/​Oton_Župančič||W|Oton Župančič]] 
 +  * [[http://​sl.wikisource.org/​wiki/​Oton_Župančič|Wikivir:​ Oton Župančič]] 
 +  
 + 
 +  * [[https://​lic.ned.univie.ac.at/​sl/​node/​23105|Biografija]] 
 + 
 +===== Poetry ===== 
 + 
 +  * [[http://​venera.pksola.si/​test1/​index.php?​option=com_content&​task=view&​id=38&​Itemid=80|Izbrane pesni]]: Meni se hoče; Deklici, ki ji je Travica ime ; Vprašanje; Tiho prihaja mrak; Žebljarska;​ Sonce-roža;​ In nikjer, ni tolažbe; Sedela si tako; Prva Pomlad; Stari medo; Pesem nagajivka; Lenka; Ljubavna pesem; Belokranjska balada; Kdo v ljubezni; Bivanje; Usoda; Zdravica; Kdo v ljubezni; Bilčica; Gledam; Bolne rože; Iz dnevnika ; Zelena čelada ; Jezero; Zvečer; Jadra 
 +  * [[http://​sl.wikisource.org/​wiki/​Sto_ugank|Sto ugank]] 
 +  * [[http://​www.borut.com/​library/​texts/​zupancic/​poetry_u.htm#​Kovaska|Kovaška]] 
 + 
 + 
 +===== Further links ===== 
 + 
 +