Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
authors:ž:župančič_oton [2007-05-27 10:35]
borut
authors:ž:župančič_oton [2010-05-26 20:54] (current)
borut Links updated and expanded
Line 5: Line 5:
  
   * [[google>​Oton Župančič|Oton Župančič]]   * [[google>​Oton Župančič|Oton Župančič]]
-  * [[wp>Oton Župančič|Oton Župančič]]+  * [[http://​sl.wikipedia.org/​wiki/​Oton_Župančič||W|Oton Župančič]] 
 +  * [[http://​sl.wikisource.org/​wiki/​Oton_Župančič|Wikivir: ​Oton Župančič]] 
 + 
  
-===== Texts =====+  * [[https://​lic.ned.univie.ac.at/​sl/​node/​23105|Biografija]]
  
 +===== Poetry =====
  
-==== Poetry ==== +  * [[http://​venera.pksola.si/​test1/​index.php?​option=com_content&​task=view&id=38&​Itemid=80|Izbrane pesni]]: Meni se hoče; Deklici, ki ji je Travica ime ; Vprašanje; Tiho prihaja mrak; Žebljarska;​ Sonce-roža;​ In nikjer, ni tolažbe; Sedela si tako; Prva Pomlad; Stari medo; Pesem nagajivka; Lenka; Ljubavna pesem; Belokranjska balada; Kdo v ljubezni; Bivanje; Usoda; Zdravica; Kdo v ljubezni; Bilčica; Gledam; Bolne rože; Iz dnevnika ; Zelena čelada ; Jezero; Zvečer; Jadra 
- +  * [[http://​sl.wikisource.org/​wiki/​Sto_ugank|Sto ugank]] 
- +  * [[http://​www.borut.com/​library/​texts/​zupancic/​poetry_u.htm#​Kovaska|Kovaška]]
-==== Prose ==== +
- +
- +
-==== Drama ====+