Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
authors:ž:župančič_oton [2007-06-07 22:56]
borut
authors:ž:župančič_oton [2010-05-26 20:54] (current)
borut Links updated and expanded
Line 1: Line 1:
 ====== Oton Župančič ====== ====== Oton Župančič ======
- 
  
  
Line 6: Line 5:
  
   * [[google>​Oton Župančič|Oton Župančič]]   * [[google>​Oton Župančič|Oton Župančič]]
-  * [[wp>​Oton ​Župančič|Oton Župančič]] +  * [[http://​sl.wikipedia.org/​wiki/​Oton_Župančič||W|Oton Župančič]] 
-  * [[http://www.ned.univie.ac.at/lic/​autor.asp?​paras=/​lg;​5/​aut_id;​16743/|Biografija]] +  * [[http://sl.wikisource.org/wiki/Oton_Župančič|Wikivir: Oton Župančič]] 
- + 
-===== Texts ===== +
- +
- +
-==== Poetry ==== +
  
-==== Prose ====+  * [[https://​lic.ned.univie.ac.at/​sl/​node/​23105|Biografija]]
  
 +===== Poetry =====
  
-==== Drama ====+  * [[http://​venera.pksola.si/​test1/​index.php?​option=com_content&​task=view&id=38&​Itemid=80|Izbrane pesni]]: Meni se hoče; Deklici, ki ji je Travica ime ; Vprašanje; Tiho prihaja mrak; Žebljarska;​ Sonce-roža;​ In nikjer, ni tolažbe; Sedela si tako; Prva Pomlad; Stari medo; Pesem nagajivka; Lenka; Ljubavna pesem; Belokranjska balada; Kdo v ljubezni; Bivanje; Usoda; Zdravica; Kdo v ljubezni; Bilčica; Gledam; Bolne rože; Iz dnevnika ; Zelena čelada ; Jezero; Zvečer; Jadra 
 +  * [[http://​sl.wikisource.org/​wiki/​Sto_ugank|Sto ugank]] 
 +  * [[http://​www.borut.com/​library/​texts/​zupancic/​poetry_u.htm#​Kovaska|Kovaška]]