Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
authors:ž:župančič_oton [2008-09-13 22:18]
127.0.0.1 external edit
authors:ž:župančič_oton [2010-05-26 20:54] (current)
borut Links updated and expanded
Line 6: Line 6:
   * [[google>​Oton Župančič|Oton Župančič]]   * [[google>​Oton Župančič|Oton Župančič]]
   * [[http://​sl.wikipedia.org/​wiki/​Oton_Župančič||W|Oton Župančič]]   * [[http://​sl.wikipedia.org/​wiki/​Oton_Župančič||W|Oton Župančič]]
 +  * [[http://​sl.wikisource.org/​wiki/​Oton_Župančič|Wikivir:​ Oton Župančič]]
 + 
  
-  * [[http://www.ned.univie.ac.at/​lic/​autor.asp?​paras=/​lg;​5/aut_id;​16743/​|Biografija]]+  * [[https://lic.ned.univie.ac.at/​sl/node/23105|Biografija]]
  
 ===== Poetry ===== ===== Poetry =====
  
 +  * [[http://​venera.pksola.si/​test1/​index.php?​option=com_content&​task=view&​id=38&​Itemid=80|Izbrane pesni]]: Meni se hoče; Deklici, ki ji je Travica ime ; Vprašanje; Tiho prihaja mrak; Žebljarska;​ Sonce-roža;​ In nikjer, ni tolažbe; Sedela si tako; Prva Pomlad; Stari medo; Pesem nagajivka; Lenka; Ljubavna pesem; Belokranjska balada; Kdo v ljubezni; Bivanje; Usoda; Zdravica; Kdo v ljubezni; Bilčica; Gledam; Bolne rože; Iz dnevnika ; Zelena čelada ; Jezero; Zvečer; Jadra
 +  * [[http://​sl.wikisource.org/​wiki/​Sto_ugank|Sto ugank]]
   * [[http://​www.borut.com/​library/​texts/​zupancic/​poetry_u.htm#​Kovaska|Kovaška]]   * [[http://​www.borut.com/​library/​texts/​zupancic/​poetry_u.htm#​Kovaska|Kovaška]]