Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
authors:a:arsenijević_vladimir [2008-09-13 22:18]
127.0.0.1 external edit
authors:a:arsenijević_vladimir [2019-04-18 22:19] (current)
borut
Line 1: Line 1:
 ====== Vladimir Arsenijević ====== ====== Vladimir Arsenijević ======
- 
  
 ===== About ===== ===== About =====
  
-  * [[google>Vladimir Arsenijević|Vladimir Arsenijević]] +  * [[mege>​Vladimir Arsenijević]] 
-  * [[http://​sr.wikipedia.org/​wiki/​Владимир_Арсенијевић||W|Vladimir Arsenijević]] +  * [[wpsr>Vladimir Arsenijević]]
- +
-===== Poetry ===== +
  
 ===== Prose ===== ===== Prose =====
  
   * [[http://​www.yurope.com/​people/​nena/​Zabeleske/​Vladimir_Arsenijevic/​U_potpalublju.html|U potpalublju]] (Excerpts)   * [[http://​www.yurope.com/​people/​nena/​Zabeleske/​Vladimir_Arsenijevic/​U_potpalublju.html|U potpalublju]] (Excerpts)
-  * [[http://​www.alexandria-press.com/​newprint/​010_arsenijevic.htm|Ka Meksiku ili sećanje na ma moje jesenje i zimske razgovore sa Baškimom Šehuom]] - Uvodno poglavlje knjige Meksiko 
- 
- 
-===== Drama ===== 
- 
- 
  
 ===== Further links ===== ===== Further links =====
  
-  * [[http://​www.vreme.com/​arhiva_html/​510/​20.html|Intervju - Vladimir Arsenijević:​ Cinizam prema političkom životu]] +  * [[http://​vladimirarsenijevic.com/​|Author'​s home page]] 
-  * [[http://​www.zarez.hr/​132/tema2.htm|U traganju za izgubljenim identitetima]] "U povodu objavljivanja Leksikona ​yu mitologije ​u emisiji Kontrapunkt Radija Slobodna Evropa razgovarali su urednik Leksikona Đorđe Matićkritičar Branimir Donatsrpski povjesničar Radoš Ljušić književnik Vladimir Arsenijević koji je sudjelovao u nastanku Leksikona+  * [[https://​pescanik.net/​author/​vladimir-arsenijevic/​|Vladimir Arsenijević na Peščaniku]] 
-  * [[http://​www.zarez.hr/​146/zariste3.htm|Koordinate postjugoslavenskih kultura]] "O kulturnoj suradnji i zbivanjima u kulturnom životu ​na području bivše Jugoslavije u emisiji Most Radija Slobodna Evropa razgovarali ​su književnici Nenad Veličković iz Sarajeva i Vladimir Arsenijević iz Beograda"​ +  * [[https://​www.vreme.com/​arhiva_html/​510/​20.html|Intervju - Vladimir Arsenijević:​ Cinizam prema političkom životu]] 
-  * [[http://​www.mediaclub.cg.yu/​kultura/​arhiva/​10-00/​17-3.htm|Bilo bi nepošteno da stradaju samo pioni]] "​Vladimir Arsenijević o aktuelnim dogadjajima,​ novoj knjizi "​Meksiko"​ i daljim planovima"​ +  * [[http://​www.zarez.hr/​clanci/u-traganju-za-izgubljenim-identitetima|Slobodan Kostić: ​U traganju za izgubljenim identitetima]] "Leksikon ​yu mitologije ​proizvod je jedne visokorazvijene kulturekulture ​čiji su se sudioniciali konzumenti uspjeli samoopisati na ovakav, samosvjestan ​samoironičan način"  
-  * [[http://​www.signandsight.com/​features/​1582.html|"​Our negroes, our enemies"​]] "​Serbian writer Vladimir Arsenijevic outlines the calamitous relationship of his compatriots to the Albanians"+  * [[http://​www.zarez.hr/​clanci/razgovor-s-vladimirom-arsenijevicem-i-nenadom-velickovicem|Omer Karabeg: Razgovor s Vladimirom Arsenijevićem i Nenadom Veličkovićem]] "Kakva je kulturna saradnja ​na području bivše Jugoslavije ​deset godina nakon rata. Jesu li obnovljene veze izmeđnacionalnih kultura koje su bile prekinute devedesetih?​"