Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision Both sides next revision
authors:c:cankar_ivan [2008-10-13 03:30]
borut
authors:c:cankar_ivan [2010-05-23 21:48]
borut Links to Rastko revised
Line 13: Line 13:
  
   * [[http://​www.omnibus.se/​cgi-bin/​avtor.pl?​eF=IVACAN|Selected texts]]: Aleš iz Razora; Bela krizantema; Črtice; Erotika; Gospa Judit; Hiša Marije Pomočnice; Hlapci; Hlapec Jernej in njegova pravica; Iz tujega življenja; Izpoved; Jakob Ruda; Jesenske noči; Knjiga za lahkomiselne ljudi; Kralj na Betajnovi; Križ na gori; Kurent; Lepa naša domovina; Lepa Vida; Martin Kačur; Mimo življenja; Moje življenje; Monna Lisa; Na klancu; Novela doktorja Grudna; Na pragu; Otrok se smeje; Podobe iz sanj; Pohujšanje v dolini šentflorjanski;​ Polikarp; Popotovanja Nikolaja Nikiča; Potepuh Marko in kralj Matjaž; Romantične duše; Sosed Luka; Smrt kontrolorja Stepnika; Troje povesti; Vinjete; Za narodov blagor; Zadnji večer; Življenje in smrt Petra Novljana   * [[http://​www.omnibus.se/​cgi-bin/​avtor.pl?​eF=IVACAN|Selected texts]]: Aleš iz Razora; Bela krizantema; Črtice; Erotika; Gospa Judit; Hiša Marije Pomočnice; Hlapci; Hlapec Jernej in njegova pravica; Iz tujega življenja; Izpoved; Jakob Ruda; Jesenske noči; Knjiga za lahkomiselne ljudi; Kralj na Betajnovi; Križ na gori; Kurent; Lepa naša domovina; Lepa Vida; Martin Kačur; Mimo življenja; Moje življenje; Monna Lisa; Na klancu; Novela doktorja Grudna; Na pragu; Otrok se smeje; Podobe iz sanj; Pohujšanje v dolini šentflorjanski;​ Polikarp; Popotovanja Nikolaja Nikiča; Potepuh Marko in kralj Matjaž; Romantične duše; Sosed Luka; Smrt kontrolorja Stepnika; Troje povesti; Vinjete; Za narodov blagor; Zadnji večer; Življenje in smrt Petra Novljana
-  * [[http://​www.rastko.org.yu/​rastko-sl/​knjizevnost/​umetnicka/​icankar.php|На кланцу]] +  * [[http://​www.rastko.rs/​rastko-sl/​knjizevnost/​umetnicka/​icankar.php|На кланцу]] 
-  * [[http://​www.rastko.org.yu/​rastko-sl/​knjizevnost/​umetnicka/​icankar.php|Краљ Бетајнове]]+  * [[http://​www.rastko.rs/​rastko-sl/​knjizevnost/​umetnicka/​icankar.php|Краљ Бетајнове]]
  
 ===== Further links ===== ===== Further links =====