Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Next revision Both sides next revision
authors:c:cankar_ivan [2008-10-13 03:30]
borut
authors:c:cankar_ivan [2015-09-08 22:23]
borut Updated links
Line 4: Line 4:
 ===== About ===== ===== About =====
  
-  * [[google>Ivan Cankar|Ivan Cankar]] +  * [[https://​www.qwant.com/?​q=Ivan+Cankar&t=web|Ivan Cankar]] 
-  * [[http://​sl.wikipedia.org/​wiki/​Ivan_Cankar||W|Ivan Cankar]] +  * [[https://​sl.wikipedia.org/​wiki/​Ivan_Cankar|W Ivan Cankar]] 
- +  * [[http://​www.inst.at/​trans/​7Nr/​sturm7.htm|Katja Sturm Schnabl: Soziales Engagement und symbolistische Stilmittel bei Ivan Cankar]] ​- Das Wien der Jahrhundertwende aus der Perspektive eines europäisch-slowenischen Autors
-  * [[http://​www.inst.at/​trans/​7Nr/​sturm7.htm|Katja Sturm Schnabl: Soziales Engagement und symbolistische Stilmittel bei Ivan Cankar]]+
  
  
 ===== Texts ===== ===== Texts =====
  
-  * [[http://​www.omnibus.se/cgi-bin/avtor.pl?​eF=IVACAN|Selected texts]]: Aleš iz Razora; Bela krizantema; Črtice; Erotika; Gospa Judit; Hiša Marije Pomočnice; Hlapci; Hlapec Jernej in njegova pravica; Iz tujega življenja; Izpoved; Jakob Ruda; Jesenske noči; Knjiga za lahkomiselne ljudi; Kralj na Betajnovi; Križ na gori; Kurent; Lepa naša domovina; Lepa Vida; Martin Kačur; Mimo življenja; Moje življenje; Monna Lisa; Na klancu; Novela doktorja Grudna; Na pragu; Otrok se smeje; Podobe iz sanj; Pohujšanje v dolini šentflorjanski;​ Polikarp; Popotovanja Nikolaja Nikiča; Potepuh Marko in kralj Matjaž; Romantične duše; Sosed Luka; Smrt kontrolorja Stepnika; Troje povesti; Vinjete; Za narodov blagor; Zadnji večer; Življenje in smrt Petra Novljana +  ​* [[https://​sl.wikisource.org/​wiki/​Ivan_Cankar|Ivan Cankar v Wikiviru]] 
-  * [[http://​www.rastko.org.yu/​rastko-sl/​knjizevnost/​umetnicka/​icankar.php|На кланцу]] +  ​* [[http://​www.drustvo-para-kp.si/knjige/38-ivan-cankar|Ivan Cankar v Biblioteki BESeDA]] 
-  * [[http://​www.rastko.org.yu/​rastko-sl/​knjizevnost/​umetnicka/​icankar.php|Краљ Бетајнове]]+  *  
 +  * Some of his texts Aleš iz Razora; Bela krizantema; Črtice; Erotika; Gospa Judit; Hiša Marije Pomočnice; Hlapci; Hlapec Jernej in njegova pravica; Iz tujega življenja; Izpoved; Jakob Ruda; Jesenske noči; Knjiga za lahkomiselne ljudi; Kralj na Betajnovi; Križ na gori; Kurent; Lepa naša domovina; Lepa Vida; Martin Kačur; Mimo življenja; Moje življenje; Monna Lisa; Na klancu; Novela doktorja Grudna; Na pragu; Otrok se smeje; Podobe iz sanj; Pohujšanje v dolini šentflorjanski;​ Polikarp; Popotovanja Nikolaja Nikiča; Potepuh Marko in kralj Matjaž; Romantične duše; Sosed Luka; Smrt kontrolorja Stepnika; Troje povesti; Vinjete; Za narodov blagor; Zadnji večer; Življenje in smrt Petra Novljana
  
-===== Further links ===== 
  
 +===== See also =====
  
 +  * [[http://​www.rastko.rs/​rastko-sl/​knjizevnost/​umetnicka/​icankar.php|На кланцу;​ Краљ Бетајнове]]