Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision Both sides next revision
authors:c:cankar_ivan [2010-05-23 21:48]
borut Links to Rastko revised
authors:c:cankar_ivan [2015-09-08 22:23]
borut Updated links
Line 4: Line 4:
 ===== About ===== ===== About =====
  
-  * [[google>Ivan Cankar|Ivan Cankar]] +  * [[https://​www.qwant.com/?​q=Ivan+Cankar&t=web|Ivan Cankar]] 
-  * [[http://​sl.wikipedia.org/​wiki/​Ivan_Cankar||W|Ivan Cankar]] +  * [[https://​sl.wikipedia.org/​wiki/​Ivan_Cankar|W Ivan Cankar]] 
- +  * [[http://​www.inst.at/​trans/​7Nr/​sturm7.htm|Katja Sturm Schnabl: Soziales Engagement und symbolistische Stilmittel bei Ivan Cankar]] ​- Das Wien der Jahrhundertwende aus der Perspektive eines europäisch-slowenischen Autors
-  * [[http://​www.inst.at/​trans/​7Nr/​sturm7.htm|Katja Sturm Schnabl: Soziales Engagement und symbolistische Stilmittel bei Ivan Cankar]]+
  
  
 ===== Texts ===== ===== Texts =====
  
-  * [[http://​www.omnibus.se/cgi-bin/avtor.pl?​eF=IVACAN|Selected texts]]: Aleš iz Razora; Bela krizantema; Črtice; Erotika; Gospa Judit; Hiša Marije Pomočnice; Hlapci; Hlapec Jernej in njegova pravica; Iz tujega življenja; Izpoved; Jakob Ruda; Jesenske noči; Knjiga za lahkomiselne ljudi; Kralj na Betajnovi; Križ na gori; Kurent; Lepa naša domovina; Lepa Vida; Martin Kačur; Mimo življenja; Moje življenje; Monna Lisa; Na klancu; Novela doktorja Grudna; Na pragu; Otrok se smeje; Podobe iz sanj; Pohujšanje v dolini šentflorjanski;​ Polikarp; Popotovanja Nikolaja Nikiča; Potepuh Marko in kralj Matjaž; Romantične duše; Sosed Luka; Smrt kontrolorja Stepnika; Troje povesti; Vinjete; Za narodov blagor; Zadnji večer; Življenje in smrt Petra Novljana +  ​* [[https://​sl.wikisource.org/​wiki/​Ivan_Cankar|Ivan Cankar v Wikiviru]] 
-  * [[http://​www.rastko.rs/​rastko-sl/​knjizevnost/​umetnicka/​icankar.php|На кланцу]] +  ​* [[http://​www.drustvo-para-kp.si/knjige/38-ivan-cankar|Ivan Cankar v Biblioteki BESeDA]] 
-  * [[http://​www.rastko.rs/​rastko-sl/​knjizevnost/​umetnicka/​icankar.php|Краљ Бетајнове]]+  *  
 +  * Some of his texts Aleš iz Razora; Bela krizantema; Črtice; Erotika; Gospa Judit; Hiša Marije Pomočnice; Hlapci; Hlapec Jernej in njegova pravica; Iz tujega življenja; Izpoved; Jakob Ruda; Jesenske noči; Knjiga za lahkomiselne ljudi; Kralj na Betajnovi; Križ na gori; Kurent; Lepa naša domovina; Lepa Vida; Martin Kačur; Mimo življenja; Moje življenje; Monna Lisa; Na klancu; Novela doktorja Grudna; Na pragu; Otrok se smeje; Podobe iz sanj; Pohujšanje v dolini šentflorjanski;​ Polikarp; Popotovanja Nikolaja Nikiča; Potepuh Marko in kralj Matjaž; Romantične duše; Sosed Luka; Smrt kontrolorja Stepnika; Troje povesti; Vinjete; Za narodov blagor; Zadnji večer; Življenje in smrt Petra Novljana
  
-===== Further links ===== 
  
 +===== See also =====
  
 +  * [[http://​www.rastko.rs/​rastko-sl/​knjizevnost/​umetnicka/​icankar.php|На кланцу;​ Краљ Бетајнове]]