Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Last revision Both sides next revision
authors:c:cankar_ivan [2015-09-08 22:23]
borut Updated links
authors:c:cankar_ivan [2019-04-23 22:45]
borut
Line 1: Line 1:
 ====== Ivan Cankar ====== ====== Ivan Cankar ======
- 
  
 ===== About ===== ===== About =====
  
-  * [[https://​www.qwant.com/?​q=Ivan+Cankar&​t=web|q ​Ivan Cankar]] +  * [[wpsl>Ivan Cankar]] 
-  * [[https://​sl.wikipedia.org/​wiki/​Ivan_Cankar|W ​Ivan Cankar]]+  * [[mege>Ivan Cankar]]
   * [[http://​www.inst.at/​trans/​7Nr/​sturm7.htm|Katja Sturm Schnabl: Soziales Engagement und symbolistische Stilmittel bei Ivan Cankar]] - Das Wien der Jahrhundertwende aus der Perspektive eines europäisch-slowenischen Autors   * [[http://​www.inst.at/​trans/​7Nr/​sturm7.htm|Katja Sturm Schnabl: Soziales Engagement und symbolistische Stilmittel bei Ivan Cankar]] - Das Wien der Jahrhundertwende aus der Perspektive eines europäisch-slowenischen Autors
  
Line 11: Line 10:
 ===== Texts ===== ===== Texts =====
  
-  * [[https://​sl.wikisource.org/​wiki/​Ivan_Cankar|Ivan Cankar ​v Wikiviru]]+  * [[wssl>Ivan Cankar]] ​v Wikiviru
   * [[http://​www.drustvo-para-kp.si/​knjige/​38-ivan-cankar|Ivan Cankar v Biblioteki BESeDA]]   * [[http://​www.drustvo-para-kp.si/​knjige/​38-ivan-cankar|Ivan Cankar v Biblioteki BESeDA]]
-  *  +  * [[https://​www.dlib.si/​results/?​euapi=1&​query=%27keywords%3divan+cankar%27&​sortDir=ASC&​sort=date&​pageSize=25|Ivan Cankar ​Digitalni knjižnici Slovenije]]
-  * Some of his texts Aleš iz Razora; Bela krizantema; Črtice; Erotika; Gospa Judit; Hiša Marije Pomočnice; Hlapci; Hlapec Jernej in njegova pravica; Iz tujega življenja; Izpoved; Jakob Ruda; Jesenske noči; Knjiga za lahkomiselne ljudi; Kralj na Betajnovi; Križ na gori; Kurent; Lepa naša domovina; Lepa Vida; Martin Kačur; Mimo življenja; Moje življenje; Monna Lisa; Na klancu; Novela doktorja Grudna; Na pragu; Otrok se smeje; Podobe iz sanj; Pohujšanje ​dolini šentflorjanski;​ Polikarp; Popotovanja Nikolaja Nikiča; Potepuh Marko in kralj Matjaž; Romantične duše; Sosed Luka; Smrt kontrolorja Stepnika; Troje povesti; Vinjete; Za narodov blagor; Zadnji večer; Življenje in smrt Petra Novljana +
  
 ===== See also ===== ===== See also =====
  
-  * [[http://​www.rastko.rs/​rastko-sl/​knjizevnost/​umetnicka/​icankar.php|На кланцу;​ Краљ Бетајнове]]+  * [[https://​www.rastko.rs/​rastko-sl/​knjizevnost/​umetnicka/​icankar.php|На кланцу;​ Краљ Бетајнове]]