Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
authors:c:cankar_ivan [2010-05-23 21:48]
borut Links to Rastko revised
authors:c:cankar_ivan [2021-05-30 21:04] (current)
borut [Texts]
Line 1: Line 1:
 ====== Ivan Cankar ====== ====== Ivan Cankar ======
- 
  
 ===== About ===== ===== About =====
  
-  * [[google>Ivan Cankar|Ivan Cankar]] +  * [[wpsl>Ivan Cankar]] 
-  * [[http://​sl.wikipedia.org/​wiki/​Ivan_Cankar||W|Ivan Cankar]] +  * [[mege>Ivan Cankar]] 
- +  * [[http://​www.inst.at/​trans/​7Nr/​sturm7.htm|Katja Sturm Schnabl: Soziales Engagement und symbolistische Stilmittel bei Ivan Cankar]] ​- Das Wien der Jahrhundertwende aus der Perspektive eines europäisch-slowenischen Autors
-  * [[http://​www.inst.at/​trans/​7Nr/​sturm7.htm|Katja Sturm Schnabl: Soziales Engagement und symbolistische Stilmittel bei Ivan Cankar]]+
  
  
 ===== Texts ===== ===== Texts =====
  
-  * [[http://​www.omnibus.se/​cgi-bin/​avtor.pl?​eF=IVACAN|Selected texts]]: Aleš iz Razora; Bela krizantema; Črtice; Erotika; Gospa Judit; Hiša Marije Pomočnice; Hlapci; Hlapec Jernej in njegova pravica; Iz tujega življenja; Izpoved; Jakob Ruda; Jesenske noči; Knjiga za lahkomiselne ljudi; Kralj na Betajnovi; Križ na gori; Kurent; Lepa naša domovina; Lepa Vida; Martin Kačur; Mimo življenja; Moje življenje; Monna Lisa; Na klancu; Novela doktorja Grudna; Na pragu; Otrok se smeje; Podobe iz sanj; Pohujšanje ​dolini šentflorjanski;​ Polikarp; Popotovanja Nikolaja Nikiča; Potepuh Marko in kralj Matjaž; Romantične duše; Sosed Luka; Smrt kontrolorja Stepnika; Troje povesti; Vinjete; Za narodov blagor; Zadnji večer; Življenje in smrt Petra Novljana +  * [[wssl>​Ivan Cankar]] v Wikiviru 
-  * [[http://www.rastko.rs/rastko-sl/knjizevnost/​umetnicka/​icankar.php|На кланцу]] +  * [[https://www.drustvo-para-kp.si/ivan-cankar/|Ivan Cankar v Biblioteki BESeDA]] 
-  * [[http://www.rastko.rs/rastko-sl/knjizevnost/​umetnicka/​icankar.php|Краљ Бетајнове]] +  * [[https://www.dlib.si/results/?euapi=1&query=%27keywords%3divan+cankar%27&​sortDir=ASC&​sort=date&​pageSize=25|Ivan Cankar v Digitalni knjižnici Slovenije]]
- +
-===== Further links =====+
  
 +===== See also =====
  
 +  * [[https://​www.rastko.rs/​rastko-sl/​knjizevnost/​umetnicka/​icankar.php|На кланцу;​ Краљ Бетајнове]]