Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Last revision Both sides next revision
authors:j:jovanović_jovan_zmaj [2015-09-10 21:12]
borut Updated links
authors:j:jovanović_jovan_zmaj [2015-09-10 21:14]
borut [Poetry] Updated links
Line 13: Line 13:
   * [[https://​sr.wikisource.org/​wiki/​Аутор:​Јован_Јовановић_Змај|Песме]]:​ Позив у комендију · Ала је леп овај свет · Ђулићи · Ђулићи увеоци   * [[https://​sr.wikisource.org/​wiki/​Аутор:​Јован_Јовановић_Змај|Песме]]:​ Позив у комендију · Ала је леп овај свет · Ђулићи · Ђулићи увеоци
   * [[http://​www.rastko.rs/​rastkic/​zmaj/​jjovanovic-pevanija.html|Zmajeva pevanija]]: Mali Konjanik · Dva zeca · Pera kao doktor · Mali brata · Pačija škola · Mali Jova · Materina maza · Srda · Uf! · Leni Rava  · Kako bi to stajalo · Kupanje · Zašt' je vojska ućutala · Čupoglavac iz kutije · Mali div · Evo naših lasta · Dete i leptir · Kako je žabac stekao brkove · Žaba čita novine · Magarac i frula · Aratos takve ljubavi · Vrabac i mačka · Ala su to grdne muke... · Brodari na vezanom čamcu · Dobri susedi · Naš junak · Mali filozof · Aca guščar · Vetar · Poziv u komendiju · Koncert · Patak i žabe · Đacima na početku školske godine · Svet · Hvala · Pera i njegov Karo · Kiša · Veselje u ritu · Zeka, zeka iz jendeka! · Veverica · Čvorak · Strašilo · Veče · Zimska pesma · Kod mačke na časti · Sunce i vetar · Lakoumna štuka · Konj i vrabac · Mačak ide mišu u svatove · Ćuran i vrabac · Lupež i pas · Četiri mačke · Laž · Istina · Pazi šta činiš · Nećeš, lijo, što si htela! · Plivač i žaba · Prekomernost · Sadi drvo · U novom kaputu · Slon · Pesma o Maksimu · Gaša · Strašljivac · Ded i unuk · Ptica u kavezu · Malena sam   * [[http://​www.rastko.rs/​rastkic/​zmaj/​jjovanovic-pevanija.html|Zmajeva pevanija]]: Mali Konjanik · Dva zeca · Pera kao doktor · Mali brata · Pačija škola · Mali Jova · Materina maza · Srda · Uf! · Leni Rava  · Kako bi to stajalo · Kupanje · Zašt' je vojska ućutala · Čupoglavac iz kutije · Mali div · Evo naših lasta · Dete i leptir · Kako je žabac stekao brkove · Žaba čita novine · Magarac i frula · Aratos takve ljubavi · Vrabac i mačka · Ala su to grdne muke... · Brodari na vezanom čamcu · Dobri susedi · Naš junak · Mali filozof · Aca guščar · Vetar · Poziv u komendiju · Koncert · Patak i žabe · Đacima na početku školske godine · Svet · Hvala · Pera i njegov Karo · Kiša · Veselje u ritu · Zeka, zeka iz jendeka! · Veverica · Čvorak · Strašilo · Veče · Zimska pesma · Kod mačke na časti · Sunce i vetar · Lakoumna štuka · Konj i vrabac · Mačak ide mišu u svatove · Ćuran i vrabac · Lupež i pas · Četiri mačke · Laž · Istina · Pazi šta činiš · Nećeš, lijo, što si htela! · Plivač i žaba · Prekomernost · Sadi drvo · U novom kaputu · Slon · Pesma o Maksimu · Gaša · Strašljivac · Ded i unuk · Ptica u kavezu · Malena sam
-  * [[http://​www.nuc.berkeley.edu/​neutronics/​jv/​jjz.html|Ризница песама за децу]]