Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
authors:j:jovanović_jovan_zmaj [2010-05-23 22:02]
borut Links to Rastko updated
authors:j:jovanović_jovan_zmaj [2019-04-24 22:10] (current)
borut Links updated
Line 1: Line 1:
 ====== Jovan Jovanović Zmaj ====== ====== Jovan Jovanović Zmaj ======
- 
  
 ===== About ===== ===== About =====
  
-  * [[google>Jovan Jovanović Zmaj|Jovan Jovanović Zmaj]] +  * [[wpsr>Jovan Jovanović Zmaj]] 
-  * [[http://​sr.wikipedia.org/​wiki/​Јован_Јовановић_Змај||W|Јован Јовановић Змај]] +  * [[mege>​Jovan Jovanović Zmaj]]
- +
  
 ===== Poetry ===== ===== Poetry =====
  
-  * [[http://www.rastko.rs/rastkic/zmaj/​jjovanovic-pevanija.html|Zmajeva pevanija]]: Mali Konjanik; Dva zeca; Pera kao doktor; Mali brata; Pačija škola; Mali Jova; Materina maza; Srda; Uf!; Leni Rava ; Kako bi to stajalo; Kupanje; Zašt' je vojska ućutala; Čupoglavac iz kutije; Mali div; Evo naših lasta; Dete i leptir; Kako je žabac stekao brkove; Žaba čita novine; Magarac i frula; Aratos takve ljubavi; Vrabac i mačka; Ala su to grdne muke...; Brodari na vezanom čamcu; Dobri susedi; Naš junak; Mali filozof; Aca guščar; Vetar; Poziv u komendiju; Koncert; Patak i žabe; Đacima na početku školske godine; Svet; Hvala; Pera i njegov Karo; Kiša; Veselje u ritu; Zeka, zeka iz jendeka!; Veverica; Čvorak; Strašilo; Veče; Zimska pesma; Kod mačke na časti; Sunce i vetar; Lakoumna štuka; Konj i vrabac; Mačak ide mišu u svatove; Ćuran i vrabac; Lupež i pas; Četiri mačke; Laž; Istina; Pazi šta činiš; Nećeš, lijo, što si htela!; Plivač i žaba; Prekomernost;​ Sadi drvo; U novom kaputu; Slon; Pesma o Maksimu; Gaša; Strašljivac;​ Ded i unuk; Ptica u kavezu; Malena sam +  * [[https://sr.wikisource.org/wiki/Аутор:​Јован_Јовановић_Змај|Песме]] 
-  * [[http://www.nuc.berkeley.edu/neutronics/jv/jjz.html|Ризница песама за децу]] +  * [[https://www.rastko.rs/rastkic/zmaj/jjovanovic-pevanija.html|Zmajeva pevanija]] 
-  * [[http://www.yurope.com/people/​nena/​Stihovi/​Jovan_Jovanovic_Zmaj/|Selected poems 2]]: Brankova želja; Dečje pesme; Đulići; Kaži mi kaži; Negdašnjem prijatelju; Pođem, klecam...; Šta ja vidim; Svetli grobovi; Tiho noći +  * [[https://www.poezijanoci.com/decije-pesme/jovan-jovanovic-zmaj-pesme-za-decu.html|Pesme za decu]] 
-  * [[http://www.bgdconsulting.com/zmaj/|Selected poems 4]]: Ala je lep...; Ala su to grdne muke; Aca guščar; Aratos takve ljubavi; Bela šteta; Biće igranka; Božić, Božić, bata!; Botaničar; Brata se duri; Brodari na vezanom čamcu; Velika devojka; Veselje u ritu; Vojska pa vojska; Vrabac i mačka; Vredna Darinka; Vivak; Veče; Gaša; General Aca; Golema repa; Golubice moja; Danaske se tek izleglo; Da sam ja kralj; Deda i unuk; Dete i leptir; Dobar drug; Dobri  susedi; Dočekali smo ga; Došao vrabac da nam ...; Đače poletarče; Evo braca; Žaba čita novine; Zašto je vojska ušutala; Zeka, zeka iz jendeka; Zecovi u očajanju; Zimska pesma; Ica, Mica i kolica; Istina; Jovanka baštovanka;​ Joja i guska; Juca sa velikom jabukom; Juca i kuca; Junak Laka; Kad bi...; Kako bi...; Kako se dolazi do znanja; Kiša; Kod mačke na časti; Koje je bolje; Konjanik; Kupanje; Kucina kuća; Laž; Lisica i kokoška; Leni Rava; Lepa reč; Lupež i pas; Magarac i vrula; Mala; Mala dadilja; Mali div; Mali Jova; Mala Fema; Mali brata; Mali guščar Steva; Mali maza; Mali konjanik; Mali filozof; Malo i mnogo; Materina maza; Mati; Mati peva detetu; Mače; Mačak ide mišu u svatove; Medena maca; Miš, mačka i mišolovka; Miševi u kolu; Mrak; Napomena materi; Nađite mi; Našo Jova kućicu; Naš junak; Na ledu; Na slavi kod lava; Nesreća se dogodila; Neće mačka da se igramo; Nije pravo; Nika; Nova radost; Obeležja; Oho-ho; Opomena; Ovako se spava; Patak i žabe; Pazar; Pačija škola; Pera kao doktor; Pesma o Maksimu; Plivač ​ i  žaba; Pod šljivom; Poziv u komendiju; Pomalo, pomalo...; Posao je to, nije šala; Posekla prst; Posle gozbe; Posle sna; Prekomernost;​ Prodaje seju; Prvi sneg; Ptica u kavezu; Ptice na prozoru; Poštenje; Razbijena vojska; Razgovor sa mačetom; Sad je već velika; Samo umereno; Slava mu; Soka bi da trguje; Srda; Sreća i pamet; Stara baka; Stihovi za dopunjavanje;​ Strašna priča; Strašljivac;​ Sunce i vetar; Tako i valja; Taši, taši; Učimo se; U mraku; U novom kaputu; Hvališa; Ciganin hvali svoga konja; Čvorak; Čigra i deca; Čitaju; Čujmo šta nam veli petao; Čudni su to pilići; Čupoglavac iz kutije; Šta je ovo?; Šta ja vidim; Šuma;+  * [[https://www.poezijanoci.com/domaca/​jovan-jovanovic-zmaj-pesme.html|Pesme za odrasle]]
  
 ===== Drama ===== ===== Drama =====
  
-  * [[http://​www.rastko.rs/​rastkic/​zmaj/​jjovanovic-kafina.html|Nesrećna Kafina]] ​Čika-Jovina smešno-žalosna igra za lutke, koju mogu igrati i deca +  * [[https://​www.rastko.rs/​rastkic/​zmaj/​jjovanovic-kafina.html|Nesrećna Kafina]]
- +
- +
-===== Further links =====+
  
 +===== See also =====
  
 +  * [[wssr>​Jovan Jovanović Zmaj]] на Викизворнику
 +  * [[http://​www.yurope.com/​people/​nena/​Stihovi/​Jovan_Jovanovic_Zmaj/​|Selected poems]]