This is an old revision of the document!


Vuk Stefanović Karadžić

About

Texts

  • Први српски буквар (1827, факсимилно издање, са белешком Љубомира Стојановића из 1924.)
  • Народне српске приповијетке (1821)
  • Црна Гора и Црногорци (1837)
  • Српске народне пјесме (1845)
  • о Филипу Вишњићу
  • Нови Завјет Господа нашега Исуса Христа, превео Вук Стефановић Караџић (1847)
  • Српске здравице (1849)
  • Срби сви и свуда (1849)
  • Бока Которска (1849)
  • Рисански обичаји (1849)
  • Српске народне приповијетке (1853)
  • Српске народне приповијетке (1870)
  • Животи најзнатнијих српских поглавица нашега времена
  • Милош Обреновић, књаз Сербији, или грађа за српску историју нашега времена
  • Долазак књаза Данила Петровића Његоша у Црну Гору
  • Любомиръ у Елісіуму, Друга рецензија српска (Учредничеству послана)