User Tools

Site Tools


authors:k:kočić_petar

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
authors:k:kočić_petar [2010-05-23 21:33]
borut Links to Rastko revised
authors:k:kočić_petar [2015-09-13 16:56] (current)
borut Updated links
Line 4: Line 4:
 ===== About ===== ===== About =====
  
-  * [[google>Petar Kočić|Petar Kočić]] +  * [[https://www.qwant.com/?q=Petar+Ko%C4%8Di%C4%87&t=web|Petar Kočić]] 
-  * [[http://sr.wikipedia.org/wiki/Петар_Кочић||W|Петар Кочић]] +  * [[https://sr.wikipedia.org/wiki/Петар_Кочић|W Петар Кочић]] 
 +  *
   * [[http://www.rastko.rs/rastko-bl/kocic/hronologija.html|Хронологија живота и рада Петра Кочића]]   * [[http://www.rastko.rs/rastko-bl/kocic/hronologija.html|Хронологија живота и рада Петра Кочића]]
  
Line 12: Line 12:
 ===== Texts ===== ===== Texts =====
  
-  * Sabrana djela I +  * [[http://www.rastko.rs/rastko-bl/kocic/index.html|Петар Кочић у Пројекту Растко: САБРАНА ДЈЕЛА I-IV]] 
-    * [[http://www.rastko.rs/rastko-bl/kocic/pkocic-mejdandzije.html|Истините мејданџије]] +    * Sabrana djela I 
-    * [[http://www.rastko.rs/rastko-bl/kocic/pkocic-simeun.html|Симеун Ђак]] +      * [[http://www.rastko.rs/rastko-bl/kocic/pkocic-mejdandzije.html|Истините мејданџије]] 
-  * Sabrana djela II +      * [[http://www.rastko.rs/rastko-bl/kocic/pkocic-simeun.html|Симеун Ђак]] 
-    * [[http://www.rastko.rs/rastko-bl/kocic/pkocic-pjesmarica.html|Пјесмарица]] +    * Sabrana djela II 
-    * [[http://www.rastko.rs/rastko-bl/kocic/pkocic-lirskeproze.html|Лирске прозе]] +      * [[http://www.rastko.rs/rastko-bl/kocic/pkocic-pjesmarica.html|Пјесмарица]] 
-    * [[http://www.rastko.rs/rastko-bl/kocic/pkocic-sudanija.html|Лирске суданије]] +      * [[http://www.rastko.rs/rastko-bl/kocic/pkocic-lirskeproze.html|Лирске прозе]] 
-    * [[http://www.rastko.rs/rastko-bl/kocic/pkocic-jazavac.html|Јазавац пред судом]] +      * [[http://www.rastko.rs/rastko-bl/kocic/pkocic-sudanija.html|Лирске суданије]] 
-    * [[http://www.rastko.rs/rastko-bl/kocic/pkocic-clanci.html|Прикази, забиљешке, чланци]] +      * [[http://www.rastko.rs/rastko-bl/kocic/pkocic-jazavac.html|Јазавац пред судом]] 
-  * Sabrana djela III +      * [[http://www.rastko.rs/rastko-bl/kocic/pkocic-clanci.html|Прикази, забиљешке, чланци]] 
-    * [[http://www.rastko.rs/rastko-bl/kocic/pkocic-sabor.html|Говори и интерпелације у Сабору Босне и Херцеговине унутар Аустро-Уграског Царства]] +    * Sabrana djela III 
-    * [[http://www.rastko.rs/rastko-bl/kocic/pkocic-prepiska.html|Преписка Петра Кочића]] +      * [[http://www.rastko.rs/rastko-bl/kocic/pkocic-sabor.html|Говори и интерпелације у Сабору Босне и Херцеговине унутар Аустро-Уграског Царства]] 
-    * [[http://www.rastko.rs/rastko-bl/kocic/pkocic-tamnica.html|Записи, писма и тамничке забелешке Петра Кочића у рукописној заоставштини Владимира Ћоровића]] +      * [[http://www.rastko.rs/rastko-bl/kocic/pkocic-prepiska.html|Преписка Петра Кочића]] 
-  * Sabrana djela IV +      * [[http://www.rastko.rs/rastko-bl/kocic/pkocic-tamnica.html|Записи, писма и тамничке забелешке Петра Кочића у рукописној заоставштини Владимира Ћоровића]] 
-    * [[http://www.rastko.rs/rastko-bl/kocic/bibliografija.html|Библиографија]] +    * Sabrana djela IV 
 +      * [[http://www.rastko.rs/rastko-bl/kocic/bibliografija.html|Библиографија]]
  
-===== Further links =====+  * [[https://sr.wikisource.org/wiki/Аутор:Петар_Кочић|Петар Кочић на Викизворнику]] 
 +    * Истините мејданџије: Вуков гај 
 +    * Пјесмарицa 
 +    * Лирске прозе 
 +    * Лирске суданије: Низ друм 
 +    * Јазавац пред судом
  
-  * [[http://www.rastko.rs/rastko-bl/kocic/index.html|Петар Кочић: САБРАНА ДЈЕЛА I-IV]] 
  
authors/k/kočić_petar.txt · Last modified: 2015-09-13 16:56 by borut