Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
authors:k:kočić_petar [2010-05-23 21:33]
borut Links to Rastko revised
authors:k:kočić_petar [2015-09-13 16:56] (current)
borut Updated links
Line 4: Line 4:
 ===== About ===== ===== About =====
  
-  * [[google>Petar Kočić|Petar Kočić]] +  * [[https://​www.qwant.com/?​q=Petar+Ko%C4%8Di%C4%87&​t=web|Petar Kočić]] 
-  * [[http://​sr.wikipedia.org/​wiki/​Петар_Кочић||W|Петар Кочић]] +  * [[https://​sr.wikipedia.org/​wiki/​Петар_Кочић|W Петар Кочић]] 
 +  *
   * [[http://​www.rastko.rs/​rastko-bl/​kocic/​hronologija.html|Хронологија живота и рада Петра Кочића]]   * [[http://​www.rastko.rs/​rastko-bl/​kocic/​hronologija.html|Хронологија живота и рада Петра Кочића]]
  
Line 12: Line 12:
 ===== Texts ===== ===== Texts =====
  
-  * Sabrana djela I +  ​* [[http://​www.rastko.rs/​rastko-bl/​kocic/​index.html|Петар Кочић у Пројекту Растко:​ САБРАНА ДЈЕЛА I-IV]] 
-    * [[http://​www.rastko.rs/​rastko-bl/​kocic/​pkocic-mejdandzije.html|Истините мејданџије]] +    ​* Sabrana djela I 
-    * [[http://​www.rastko.rs/​rastko-bl/​kocic/​pkocic-simeun.html|Симеун Ђак]] +      * [[http://​www.rastko.rs/​rastko-bl/​kocic/​pkocic-mejdandzije.html|Истините мејданџије]] 
-  * Sabrana djela II +      * [[http://​www.rastko.rs/​rastko-bl/​kocic/​pkocic-simeun.html|Симеун Ђак]] 
-    * [[http://​www.rastko.rs/​rastko-bl/​kocic/​pkocic-pjesmarica.html|Пјесмарица]] +    * Sabrana djela II 
-    * [[http://​www.rastko.rs/​rastko-bl/​kocic/​pkocic-lirskeproze.html|Лирске прозе]] +      * [[http://​www.rastko.rs/​rastko-bl/​kocic/​pkocic-pjesmarica.html|Пјесмарица]] 
-    * [[http://​www.rastko.rs/​rastko-bl/​kocic/​pkocic-sudanija.html|Лирске суданије]] +      * [[http://​www.rastko.rs/​rastko-bl/​kocic/​pkocic-lirskeproze.html|Лирске прозе]] 
-    * [[http://​www.rastko.rs/​rastko-bl/​kocic/​pkocic-jazavac.html|Јазавац пред судом]] +      * [[http://​www.rastko.rs/​rastko-bl/​kocic/​pkocic-sudanija.html|Лирске суданије]] 
-    * [[http://​www.rastko.rs/​rastko-bl/​kocic/​pkocic-clanci.html|Прикази,​ забиљешке,​ чланци]] +      * [[http://​www.rastko.rs/​rastko-bl/​kocic/​pkocic-jazavac.html|Јазавац пред судом]] 
-  * Sabrana djela III +      * [[http://​www.rastko.rs/​rastko-bl/​kocic/​pkocic-clanci.html|Прикази,​ забиљешке,​ чланци]] 
-    * [[http://​www.rastko.rs/​rastko-bl/​kocic/​pkocic-sabor.html|Говори и интерпелације у Сабору Босне и Херцеговине унутар Аустро-Уграског Царства]] +    * Sabrana djela III 
-    * [[http://​www.rastko.rs/​rastko-bl/​kocic/​pkocic-prepiska.html|Преписка Петра Кочића]] +      * [[http://​www.rastko.rs/​rastko-bl/​kocic/​pkocic-sabor.html|Говори и интерпелације у Сабору Босне и Херцеговине унутар Аустро-Уграског Царства]] 
-    * [[http://​www.rastko.rs/​rastko-bl/​kocic/​pkocic-tamnica.html|Записи,​ писма и тамничке забелешке Петра Кочића у рукописној заоставштини Владимира Ћоровића]] +      * [[http://​www.rastko.rs/​rastko-bl/​kocic/​pkocic-prepiska.html|Преписка Петра Кочића]] 
-  * Sabrana djela IV +      * [[http://​www.rastko.rs/​rastko-bl/​kocic/​pkocic-tamnica.html|Записи,​ писма и тамничке забелешке Петра Кочића у рукописној заоставштини Владимира Ћоровића]] 
-    * [[http://​www.rastko.rs/​rastko-bl/​kocic/​bibliografija.html|Библиографија]] +    * Sabrana djela IV 
 +      * [[http://​www.rastko.rs/​rastko-bl/​kocic/​bibliografija.html|Библиографија]]
  
-===== Further links =====+  * [[https://​sr.wikisource.org/​wiki/​Аутор:​Петар_Кочић|Петар Кочић на Викизворнику]] 
 +    * Истините мејданџије:​ Вуков гај 
 +    * Пјесмарицa 
 +    * Лирске прозе 
 +    * Лирске суданије:​ Низ друм 
 +    * Јазавац пред судом
  
-  * [[http://​www.rastko.rs/​rastko-bl/​kocic/​index.html|Петар Кочић: САБРАНА ДЈЕЛА I-IV]]