Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Last revision Both sides next revision
authors:k:kočić_petar [2007-08-03 21:01]
borut
authors:k:kočić_petar [2010-05-23 21:33]
borut Links to Rastko revised
Line 7: Line 7:
   * [[http://​sr.wikipedia.org/​wiki/​Петар_Кочић||W|Петар Кочић]]   * [[http://​sr.wikipedia.org/​wiki/​Петар_Кочић||W|Петар Кочић]]
  
-  * [[http://​www.rastko.org.yu/​rastko-bl/​kocic/​hronologija.html|Хронологија живота и рада Петра Кочића]]+  * [[http://​www.rastko.rs/​rastko-bl/​kocic/​hronologija.html|Хронологија живота и рада Петра Кочића]]
  
  
Line 13: Line 13:
  
   * Sabrana djela I   * Sabrana djela I
-    * [[http://​www.rastko.org.yu/​rastko-bl/​kocic/​pkocic-mejdandzije.html|Истините мејданџије]] +    * [[http://​www.rastko.rs/​rastko-bl/​kocic/​pkocic-mejdandzije.html|Истините мејданџије]] 
-    * [[http://​www.rastko.org.yu/​rastko-bl/​kocic/​pkocic-simeun.html|Симеун Ђак]]+    * [[http://​www.rastko.rs/​rastko-bl/​kocic/​pkocic-simeun.html|Симеун Ђак]]
   * Sabrana djela II   * Sabrana djela II
-    * [[http://​www.rastko.org.yu/​rastko-bl/​kocic/​pkocic-pjesmarica.html|Пјесмарица]] +    * [[http://​www.rastko.rs/​rastko-bl/​kocic/​pkocic-pjesmarica.html|Пјесмарица]] 
-    * [[http://​www.rastko.org.yu/​rastko-bl/​kocic/​pkocic-lirskeproze.html|Лирске прозе]] +    * [[http://​www.rastko.rs/​rastko-bl/​kocic/​pkocic-lirskeproze.html|Лирске прозе]] 
-    * [[http://​www.rastko.org.yu/​rastko-bl/​kocic/​pkocic-sudanija.html|Лирске суданије]] +    * [[http://​www.rastko.rs/​rastko-bl/​kocic/​pkocic-sudanija.html|Лирске суданије]] 
-    * [[http://​www.rastko.org.yu/​rastko-bl/​kocic/​pkocic-jazavac.html|Јазавац пред судом]] +    * [[http://​www.rastko.rs/​rastko-bl/​kocic/​pkocic-jazavac.html|Јазавац пред судом]] 
-    * [[http://​www.rastko.org.yu/​rastko-bl/​kocic/​pkocic-clanci.html|Прикази,​ забиљешке,​ чланци]]+    * [[http://​www.rastko.rs/​rastko-bl/​kocic/​pkocic-clanci.html|Прикази,​ забиљешке,​ чланци]]
   * Sabrana djela III   * Sabrana djela III
-    * [[http://​www.rastko.org.yu/​rastko-bl/​kocic/​pkocic-sabor.html|Говори и интерпелације у Сабору Босне и Херцеговине унутар Аустро-Уграског Царства]] +    * [[http://​www.rastko.rs/​rastko-bl/​kocic/​pkocic-sabor.html|Говори и интерпелације у Сабору Босне и Херцеговине унутар Аустро-Уграског Царства]] 
-    * [[http://​www.rastko.org.yu/​rastko-bl/​kocic/​pkocic-prepiska.html|Преписка Петра Кочића]] +    * [[http://​www.rastko.rs/​rastko-bl/​kocic/​pkocic-prepiska.html|Преписка Петра Кочића]] 
-    * [[http://​www.rastko.org.yu/​rastko-bl/​kocic/​pkocic-tamnica.html|Записи,​ писма и тамничке забелешке Петра Кочића у рукописној заоставштини Владимира Ћоровића]]+    * [[http://​www.rastko.rs/​rastko-bl/​kocic/​pkocic-tamnica.html|Записи,​ писма и тамничке забелешке Петра Кочића у рукописној заоставштини Владимира Ћоровића]]
   * Sabrana djela IV   * Sabrana djela IV
-    * [[http://​www.rastko.org.yu/​rastko-bl/​kocic/​bibliografija.html|Библиографија]]+    * [[http://​www.rastko.rs/​rastko-bl/​kocic/​bibliografija.html|Библиографија]]
  
  
 ===== Further links ===== ===== Further links =====
  
-  * [[http://​www.rastko.org.yu/​rastko-bl/​kocic/​index.html|Петар Кочић: САБРАНА ДЈЕЛА I-IV]]+  * [[http://​www.rastko.rs/​rastko-bl/​kocic/​index.html|Петар Кочић: САБРАНА ДЈЕЛА I-IV]]