Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Next revision Both sides next revision
authors:m:matoš_antun_gustav [2010-05-21 23:13]
borut
authors:m:matoš_antun_gustav [2010-05-21 23:22]
borut
Line 12: Line 12:
 ===== Poetry ===== ===== Poetry =====
  
-  * [[http://​hr.wikisource.org/​wiki/​Antun_Gustav_Matoš|Selected poems 1]]: Srodnost1909Pri svetom kralju; Jesenje veče; Maćuhica; Djevojčici mjesto igračke; Utjeha kose; Notturno +  * [[http://​hr.wikisource.org/​wiki/​Pjesme_(Matoš)|Pjesme]]: Knjiga pjesamaObjavljeno izvan Knjige pjesamaPostuma 
-  * [[http://​www.ffzg.hr/​infoz/​dzs/​html/​Mato2.htm|Selected poems 2]]: 1909; Serenada; Pri svetom kralju; Jesenje veče; U travi; Maćuhica; U vrtu; Djevojčici mjesto igračke; 19. svibnja 1907; Živa smrt; Kraj druma; Mladoj Hrvatskoj; Stara pjesma; Menažerija;​ Kod kuće; Zvono; Samotna ljubav; Gnijezdo bez sokola; Suza; Basna; Notturno; Gospa Marija; Domovini iz tuđine; Revija 1+  * [[http://​www.ffzg.hr/​infoz/​dzs/​html/​Mato2.htm|Pjesme]]: 1909; Serenada; Pri svetom kralju; Jesenje veče; U travi; Maćuhica; U vrtu; Djevojčici mjesto igračke; 19. svibnja 1907; Živa smrt; Kraj druma; Mladoj Hrvatskoj; Stara pjesma; Menažerija;​ Kod kuće; Zvono; Samotna ljubav; Gnijezdo bez sokola; Suza; Basna; Notturno; Gospa Marija; Domovini iz tuđine; Revija 1
  
  
 ===== Prose ===== ===== Prose =====
  
-  * [[http://​www.ffzg.hr/​infoz/​dzs/​html/​Mato1.htm|Selected stories]]: Kip domovine leta 188*; Pereci, friški pereci...; Camao; Samotna noć; Nekad bilo - sad se spominjalo; O tebi i o meni; Lijepa Jelena; Poštenje; Balkon; Put u ništa; Cvijet sa raskršća; Sjena; Ljubav i dubljina; Miš+  ​* [[http://​hr.wikisource.org/​wiki/​Pripovijetke_(Matoš)|Pripovijetke]]:​ Kip domovine leta 188*; Pereci, friški pereci...; Camao; Samotna noć; Nekad bilo - sad se spominjalo; O tebi i o meni; Lijepa Jelena; Poštenje; Balkon; Put u ništa; Cvijet sa raskršća; Sjena; Ljubav i dubljina; Miš   
 +  ​* [[http://​www.ffzg.hr/​infoz/​dzs/​html/​Mato1.htm|Pripovijetke]]: Kip domovine leta 188*; Pereci, friški pereci...; Camao; Samotna noć; Nekad bilo - sad se spominjalo; O tebi i o meni; Lijepa Jelena; Poštenje; Balkon; Put u ništa; Cvijet sa raskršća; Sjena; Ljubav i dubljina; Miš