Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision Both sides next revision
authors:m:matoš_antun_gustav [2010-05-21 23:17]
borut
authors:m:matoš_antun_gustav [2010-05-21 23:22]
borut
Line 12: Line 12:
 ===== Poetry ===== ===== Poetry =====
  
-  * [[http://​hr.wikisource.org/​wiki/​Antun_Gustav_Matoš|Selected poems 1]]: Srodnost1909Pri svetom kralju; Jesenje veče; Maćuhica; Djevojčici mjesto igračke; Utjeha kose; Notturno +  * [[http://​hr.wikisource.org/​wiki/​Pjesme_(Matoš)|Pjesme]]: Knjiga pjesamaObjavljeno izvan Knjige pjesamaPostuma 
-  * [[http://​www.ffzg.hr/​infoz/​dzs/​html/​Mato2.htm|Selected poems 2]]: 1909; Serenada; Pri svetom kralju; Jesenje veče; U travi; Maćuhica; U vrtu; Djevojčici mjesto igračke; 19. svibnja 1907; Živa smrt; Kraj druma; Mladoj Hrvatskoj; Stara pjesma; Menažerija;​ Kod kuće; Zvono; Samotna ljubav; Gnijezdo bez sokola; Suza; Basna; Notturno; Gospa Marija; Domovini iz tuđine; Revija 1+  * [[http://​www.ffzg.hr/​infoz/​dzs/​html/​Mato2.htm|Pjesme]]: 1909; Serenada; Pri svetom kralju; Jesenje veče; U travi; Maćuhica; U vrtu; Djevojčici mjesto igračke; 19. svibnja 1907; Živa smrt; Kraj druma; Mladoj Hrvatskoj; Stara pjesma; Menažerija;​ Kod kuće; Zvono; Samotna ljubav; Gnijezdo bez sokola; Suza; Basna; Notturno; Gospa Marija; Domovini iz tuđine; Revija 1