Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Last revision Both sides next revision
authors:m:matoš_antun_gustav [2010-05-21 23:17]
borut
authors:m:matoš_antun_gustav [2010-06-27 19:12]
borut Updated.
Line 4: Line 4:
 ===== About ===== ===== About =====
  
-  * [[google>​Antun Gustav Matoš|Antun Gustav Matoš]] +  * [[google>​Antun Gustav Matoš| Antun Gustav Matoš]] 
-  * [[http://​hr.wikipedia.org/​wiki/​Antun_Gustav_Matoš||W|Antun Gustav Matoš]]+  * [[http://​hr.wikipedia.org/​wiki/​Antun_Gustav_Matoš||W-hr| Antun Gustav Matoš]]
   * [[http://​hr.wikisource.org/​wiki/​Antun_Gustav_Matoš|Wikizvor:​ Antun Gustav Matoš]]   * [[http://​hr.wikisource.org/​wiki/​Antun_Gustav_Matoš|Wikizvor:​ Antun Gustav Matoš]]
- 
-  
  
 ===== Poetry ===== ===== Poetry =====
  
-  * [[http://​hr.wikisource.org/​wiki/​Antun_Gustav_Matoš|Selected poems 1]]: Srodnost; 1909; Pri svetom kralju; Jesenje veče; ​MaćuhicaDjevojčici mjesto igračkeUtjeha kose; Notturno +  * [[http://​hr.wikisource.org/​wiki/​Pjesme_(Matoš)|Pjesme]]:  
-  * [[http://​www.ffzg.hr/​infoz/​dzs/​html/​Mato2.htm|Selected poems 2]]: 1909; Serenada; Pri svetom kralju; Jesenje veče; U travi; Maćuhica; U vrtu; Djevojčici mjesto igračke; 19. svibnja 1907; Živa smrt; Kraj druma; Mladoj Hrvatskoj; Stara pjesma; Menažerija;​ Kod kuće; Zvono; Samotna ljubav; Gnijezdo bez sokola; Suza; Basna; Notturno; Gospa Marija; Domovini iz tuđine; Revija 1 +    * Knjiga pjesama (Serenada; Utjeha kose; 19. svibnja 1907.; Balada; Djevojčici mjesto igračke; Jednoj i jedinoj; Kraj druma; Labud; Maćuhica; Mora; Per pedes apostolorum;​ Prosjak; Živa smrt; Mističan sonet; Pravda; Tajanstvena ruža; U vrtu; 1909.Arhiloh; Čarobna frula; Familijarna maska; Jutarnja kiša; Ljubavnik sramežljiv;​ Metamorfoza;​ Mladoj Hrvatskoj; Pjesnik; Poznata neznanka; Savremeni simbol; Stara pjesma; U travi; Čuvida; Dona Muerte; Dva kentaura; Jesenje veče; ​Lamentacije;​ Menažerija;​ Pri Svetom kralju; Relikvija; Srodnost);  
 +    * Objavljeno izvan Knjige pjesama (Hrastovački nokturno; Kod kućeZvono; Mefistov zvuk; Samotna ljubav; Grički dijalog; Kometi; Lakrdijaš; Capriccio; Epitaf bez trofeja; Gnijezdo bez sokola; Iseljenik; Naoblačeni mjesecNekad i sad; Pod florentinskim šeširom; Sonet Ljubi Babiću Đalskome; Suza; Acta apostolorum;​ Alegorija; Aventuros; Balada o suncokretu; Elegija; Erotica biblion; Feljton “Malih novina”; Grob Bajadere; Kazališna revija; Lijepa smrt; Naše životinje; Sirotica; U bolnici; Bjesomučnik;​ Canticum canticorum; Čuvar; Prababa; Bogorodica i donator);  
 +    * Postuma (Prvi stihovi; Domovini iz tuđine; Basna; Napast; Notturno; Prkos; Tuga vidika; Gospa Marija; Fragmenat; Ima kod nas, brate, novinara; Indijska priča; Ispovijest; Kada umre...; Krinolina; Nemoć; Ovo nije obična gnjavaža; Poslanica svojima u Zagrebu; Revija I.; Revija II.; Revija III.; Serenada; Umoran već stigo...; U zatvoru sam bio ja). 
 +  * [[http://​www.ffzg.hr/​infoz/​dzs/​html/​Mato2.htm|Pjesme]]: 1909; Serenada; Pri svetom kralju; Jesenje veče; U travi; Maćuhica; U vrtu; Djevojčici mjesto igračke; 19. svibnja 1907; Živa smrt; Kraj druma; Mladoj Hrvatskoj; Stara pjesma; Menažerija;​ Kod kuće; Zvono; Samotna ljubav; Gnijezdo bez sokola; Suza; Basna; Notturno; Gospa Marija; Domovini iz tuđine; Revija 1
  
 ===== Prose ===== ===== Prose =====
Line 21: Line 21:
   * [[http://​www.ffzg.hr/​infoz/​dzs/​html/​Mato1.htm|Pripovijetke]]:​ Kip domovine leta 188*; Pereci, friški pereci...; Camao; Samotna noć; Nekad bilo - sad se spominjalo; O tebi i o meni; Lijepa Jelena; Poštenje; Balkon; Put u ništa; Cvijet sa raskršća; Sjena; Ljubav i dubljina; Miš   * [[http://​www.ffzg.hr/​infoz/​dzs/​html/​Mato1.htm|Pripovijetke]]:​ Kip domovine leta 188*; Pereci, friški pereci...; Camao; Samotna noć; Nekad bilo - sad se spominjalo; O tebi i o meni; Lijepa Jelena; Poštenje; Balkon; Put u ništa; Cvijet sa raskršća; Sjena; Ljubav i dubljina; Miš
  
 +===== Audio recordings =====
 +
 +  * [[http://​www.archive.org/​download/​multilingual_poetry_collection_006_librivox/​croatian_utjehakose_matos_bm.mp3|Utjeha kose]]
  
 ===== Further links ===== ===== Further links =====
  
 +  * [[http://​librivox.org/​multilingual-poetry-collection-006/​|LibriVox:​ Multilingual Poetry Collection 006]]