Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
authors:m:matoš_antun_gustav [2010-05-21 23:22]
borut
authors:m:matoš_antun_gustav [2010-06-27 19:23] (current)
borut Changed link to wikisource.
Line 4: Line 4:
 ===== About ===== ===== About =====
  
-  * [[google>​Antun Gustav Matoš|Antun Gustav Matoš]] +  * [[google>​Antun Gustav Matoš| Antun Gustav Matoš]] 
-  * [[http://​hr.wikipedia.org/​wiki/​Antun_Gustav_Matoš||W|Antun Gustav Matoš]] +  * [[http://​hr.wikipedia.org/​wiki/​Antun_Gustav_Matoš||W-hr| Antun Gustav Matoš]] 
-  * [[http://​hr.wikisource.org/​wiki/​Antun_Gustav_Matoš|Wikizvor:​ Antun Gustav Matoš]] +  * [[http://​hr.wikisource.org/​wiki/​Autor:Antun_Gustav_Matoš|Wikizvor:​ Antun Gustav Matoš]]
- +
- +
  
 ===== Poetry ===== ===== Poetry =====
  
-  * [[http://​hr.wikisource.org/​wiki/​Pjesme_(Matoš)|Pjesme]]:​ Knjiga pjesama; Objavljeno izvan Knjige pjesama; Postuma+  * [[http://​hr.wikisource.org/​wiki/​Pjesme_(Matoš)|Pjesme]]: ​ 
 +    * Knjiga pjesama ​(SerenadaUtjeha kose; 19. svibnja 1907.; Balada; Djevojčici mjesto igračke; Jednoj i jedinoj; Kraj druma; Labud; Maćuhica; Mora; Per pedes apostolorum;​ Prosjak; Živa smrt; Mističan sonet; Pravda; Tajanstvena ruža; U vrtu; 1909.; Arhiloh; Čarobna frula; Familijarna maska; Jutarnja kiša; Ljubavnik sramežljiv;​ Metamorfoza;​ Mladoj Hrvatskoj; Pjesnik; Poznata neznanka; Savremeni simbol; Stara pjesma; U travi; Čuvida; Dona Muerte; Dva kentaura; Jesenje veče; Lamentacije;​ Menažerija;​ Pri Svetom kralju; Relikvija; Srodnost);  
 +    * Objavljeno izvan Knjige pjesama ​(Hrastovački nokturnoKod kuće; Zvono; Mefistov zvuk; Samotna ljubav; Grički dijalog; Kometi; Lakrdijaš; Capriccio; Epitaf bez trofeja; Gnijezdo bez sokola; Iseljenik; Naoblačeni mjesec; Nekad i sad; Pod florentinskim šeširom; Sonet Ljubi Babiću Đalskome; Suza; Acta apostolorum;​ Alegorija; Aventuros; Balada o suncokretu; Elegija; Erotica biblion; Feljton “Malih novina”; Grob Bajadere; Kazališna revija; Lijepa smrt; Naše životinje; Sirotica; U bolnici; Bjesomučnik;​ Canticum canticorum; Čuvar; Prababa; Bogorodica i donator);  
 +    * Postuma ​(Prvi stihovi; Domovini iz tuđine; Basna; Napast; Notturno; Prkos; Tuga vidika; Gospa Marija; Fragmenat; Ima kod nas, brate, novinara; Indijska priča; Ispovijest; Kada umre...; Krinolina; Nemoć; Ovo nije obična gnjavaža; Poslanica svojima u Zagrebu; Revija I.; Revija II.; Revija III.; Serenada; Umoran već stigo...; U zatvoru sam bio ja).
   * [[http://​www.ffzg.hr/​infoz/​dzs/​html/​Mato2.htm|Pjesme]]:​ 1909; Serenada; Pri svetom kralju; Jesenje veče; U travi; Maćuhica; U vrtu; Djevojčici mjesto igračke; 19. svibnja 1907; Živa smrt; Kraj druma; Mladoj Hrvatskoj; Stara pjesma; Menažerija;​ Kod kuće; Zvono; Samotna ljubav; Gnijezdo bez sokola; Suza; Basna; Notturno; Gospa Marija; Domovini iz tuđine; Revija 1   * [[http://​www.ffzg.hr/​infoz/​dzs/​html/​Mato2.htm|Pjesme]]:​ 1909; Serenada; Pri svetom kralju; Jesenje veče; U travi; Maćuhica; U vrtu; Djevojčici mjesto igračke; 19. svibnja 1907; Živa smrt; Kraj druma; Mladoj Hrvatskoj; Stara pjesma; Menažerija;​ Kod kuće; Zvono; Samotna ljubav; Gnijezdo bez sokola; Suza; Basna; Notturno; Gospa Marija; Domovini iz tuđine; Revija 1
- 
  
 ===== Prose ===== ===== Prose =====
Line 21: Line 21:
   * [[http://​www.ffzg.hr/​infoz/​dzs/​html/​Mato1.htm|Pripovijetke]]:​ Kip domovine leta 188*; Pereci, friški pereci...; Camao; Samotna noć; Nekad bilo - sad se spominjalo; O tebi i o meni; Lijepa Jelena; Poštenje; Balkon; Put u ništa; Cvijet sa raskršća; Sjena; Ljubav i dubljina; Miš   * [[http://​www.ffzg.hr/​infoz/​dzs/​html/​Mato1.htm|Pripovijetke]]:​ Kip domovine leta 188*; Pereci, friški pereci...; Camao; Samotna noć; Nekad bilo - sad se spominjalo; O tebi i o meni; Lijepa Jelena; Poštenje; Balkon; Put u ništa; Cvijet sa raskršća; Sjena; Ljubav i dubljina; Miš
  
 +===== Audio recordings =====
 +
 +  * [[http://​www.archive.org/​download/​multilingual_poetry_collection_006_librivox/​croatian_utjehakose_matos_bm.mp3|Utjeha kose]]
  
 ===== Further links ===== ===== Further links =====
  
 +  * [[http://​librivox.org/​multilingual-poetry-collection-006/​|LibriVox:​ Multilingual Poetry Collection 006]]