Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
authors:s:slamnig_ivan [2008-09-13 22:18]
127.0.0.1 external edit
authors:s:slamnig_ivan [2010-06-27 12:36] (current)
borut Updated.
Line 6: Line 6:
   * [[google>​Ivan Slamnig|Ivan Slamnig]]   * [[google>​Ivan Slamnig|Ivan Slamnig]]
   * [[http://​hr.wikipedia.org/​wiki/​Ivan_Slamnig||W|Ivan Slamnig]]   * [[http://​hr.wikipedia.org/​wiki/​Ivan_Slamnig||W|Ivan Slamnig]]
- +  ​* [[http://​www.matica.hr/www/wwwizd2.nsf/AllWebDocs/IvanSlamnig_a|Matica Hrvatska: Ivan Slamnig]]
-===== Short stories ===== +
- +
-  ​* [[http://​www.borut.com/library/texts/slamnig/zvjezdana/​index.htm|Priča o Zvjezdani]] +
  
 ===== Poetry ===== ===== Poetry =====
  
 +  * [[http://​www.jovicaletic.com/​cms/?​page_id=837|Izabrane pjesme]]: Barbara; Belega pesko; Brodeto i kravata; Bijah jednomjedan luđak; Bogočovjek;​ Čini mi se da se vozim u sebi; Evanđelisti;​ Himna paradajzu; Jelenovac; Mi na podu; Navek je nekak bilo; Nostalgija ostanka; Posjet galeriji; Ranjeni tenk; Razmišljanje slijepca o suncu i mjesecu; Stižeš me; Svetac; Stari prijatelj; Što te više gledam, to više vidim; Ubili su ga ciglama; Užasni se; Volim krajeve gdje ima mnogo vlage; Zemlja I; Zemlja II; Žene.
 +  * [[http://​croatia.poetryinternationalweb.org/​piw_cms/​cms/​cms_module/​index.php?​obj_id=1756|Selected poems]]: A saint; Be shocked; I am a foreigner; My friends are growing on a tree...; Nostalgia of staying; Once i'm fed up, out of my mind...; Once upon a time i used to be a mad...; Walled by his arms; White people in white fur coats...; Women.
   * [[http://​www.borut.com/​library/​texts/​slamnig/​poetry_u.htm#​Barbara|Barbara]]   * [[http://​www.borut.com/​library/​texts/​slamnig/​poetry_u.htm#​Barbara|Barbara]]
-  * [[http://​www.ezgeta.com/​ubili.html|Ubili su ga ciglama]] 
-  * [[http://​croatia.poetryinternationalweb.org/​piw_cms/​cms/​cms_module/​index.php?​obj_id=1756|Selected poems]]: Bijah jednom jedan luđak; Bijeli ljudi u bijelim bundama; Izrasli su moji prijatelji na jedno...; Ja sam stranac; Kad mi svega bude dosta; Nostalgija ostanka; Svetac; Užasni se; Zagrađena njegovim rukama; Žene 
  
 +===== Short stories =====
 +
 +  * [[http://​www.borut.com/​library/​texts/​slamnig/​zvjezdana/​index.htm|Priča o Zvjezdani]]
  
 ===== Further links ===== ===== Further links =====
  
 +  * [[http://​www.bhdani.com/​arhiva/​214/​t21403.shtml|Mile Stojić: Melankolično evanđelje po Ivanu - Ivan Slamnig (1930-2001)]]