User Tools

Site Tools


authors:m:maksimović_desanka

Desanka Maksimović

About

Poetry

  • Izabrane pesme 1: Verujem; Krvava bajka; Strepnja; Bliži se, bliži leto; Na buri; Pokošena livada; Vožnja; Proletnje pesme; Opomena; Čežnja u tuđini
  • Izabrane pesme 2: Krvava bajka; Predosećanje; Gračanice; U ropstvu; Na buri; Mirno moje srce spava; Balkanac; Prolećna pesma; Detinjstvo; Opomena; Pokošena livada; Mesečina; Obećala si da ćeš biti večna
authors/m/maksimović_desanka.txt · Last modified: 2008-10-09 23:17 by borut