Desanka Maksimović

About

Poetry

  • Izabrane pesme 1: Verujem; Krvava bajka; Strepnja; Bliži se, bliži leto; Na buri; Pokošena livada; Vožnja; Proletnje pesme; Opomena; Čežnja u tuđini
  • Izabrane pesme 2: Krvava bajka; Predosećanje; Gračanice; U ropstvu; Na buri; Mirno moje srce spava; Balkanac; Prolećna pesma; Detinjstvo; Opomena; Pokošena livada; Mesečina; Obećala si da ćeš biti večna