User Tools

Site Tools


authors:m:matoš_antun_gustav

Antun Gustav Matoš

About

Poetry

    • Knjiga pjesama (Serenada; Utjeha kose; 19. svibnja 1907.; Balada; Djevojčici mjesto igračke; Jednoj i jedinoj; Kraj druma; Labud; Maćuhica; Mora; Per pedes apostolorum; Prosjak; Živa smrt; Mističan sonet; Pravda; Tajanstvena ruža; U vrtu; 1909.; Arhiloh; Čarobna frula; Familijarna maska; Jutarnja kiša; Ljubavnik sramežljiv; Metamorfoza; Mladoj Hrvatskoj; Pjesnik; Poznata neznanka; Savremeni simbol; Stara pjesma; U travi; Čuvida; Dona Muerte; Dva kentaura; Jesenje veče; Lamentacije; Menažerija; Pri Svetom kralju; Relikvija; Srodnost);
    • Objavljeno izvan Knjige pjesama (Hrastovački nokturno; Kod kuće; Zvono; Mefistov zvuk; Samotna ljubav; Grički dijalog; Kometi; Lakrdijaš; Capriccio; Epitaf bez trofeja; Gnijezdo bez sokola; Iseljenik; Naoblačeni mjesec; Nekad i sad; Pod florentinskim šeširom; Sonet Ljubi Babiću Đalskome; Suza; Acta apostolorum; Alegorija; Aventuros; Balada o suncokretu; Elegija; Erotica biblion; Feljton “Malih novina”; Grob Bajadere; Kazališna revija; Lijepa smrt; Naše životinje; Sirotica; U bolnici; Bjesomučnik; Canticum canticorum; Čuvar; Prababa; Bogorodica i donator);
    • Postuma (Prvi stihovi; Domovini iz tuđine; Basna; Napast; Notturno; Prkos; Tuga vidika; Gospa Marija; Fragmenat; Ima kod nas, brate, novinara; Indijska priča; Ispovijest; Kada umre…; Krinolina; Nemoć; Ovo nije obična gnjavaža; Poslanica svojima u Zagrebu; Revija I.; Revija II.; Revija III.; Serenada; Umoran već stigo…; U zatvoru sam bio ja).
  • Pjesme: 1909; Serenada; Pri svetom kralju; Jesenje veče; U travi; Maćuhica; U vrtu; Djevojčici mjesto igračke; 19. svibnja 1907; Živa smrt; Kraj druma; Mladoj Hrvatskoj; Stara pjesma; Menažerija; Kod kuće; Zvono; Samotna ljubav; Gnijezdo bez sokola; Suza; Basna; Notturno; Gospa Marija; Domovini iz tuđine; Revija 1

Prose

  • Pripovijetke: Kip domovine leta 188*; Pereci, friški pereci…; Camao; Samotna noć; Nekad bilo - sad se spominjalo; O tebi i o meni; Lijepa Jelena; Poštenje; Balkon; Put u ništa; Cvijet sa raskršća; Sjena; Ljubav i dubljina; Miš
  • Pripovijetke: Kip domovine leta 188*; Pereci, friški pereci…; Camao; Samotna noć; Nekad bilo - sad se spominjalo; O tebi i o meni; Lijepa Jelena; Poštenje; Balkon; Put u ništa; Cvijet sa raskršća; Sjena; Ljubav i dubljina; Miš

Audio recordings

authors/m/matoš_antun_gustav.txt · Last modified: 2010-06-27 19:23 by borut